W tym miejscu znajdują się kursy założone na potrzeby zaliczenia różnic programowych oraz innych egzaminów.

Here you will find courses created for the purpose of completing the additional prerequisites due to curricular differences and other exams.