KRÓTKI STAŻ DLA KADRY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ UA marzec 2023

PROGRAM SEMINARIUM DLA KADRY NAUKOWO - DYDAKTYCZNEJ Z UKRAINY ZAPEWNIENIE W UCZELNI BEZPIECZNYCH I HIGIENICZNYCH WARUNKÓW PRACY I KSZTAŁCENIA 7 lutego – 25 kwietnia 2022 r.

STAŻ DLA KADRY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ UA – 2024 rok

PROGRAM SEMINARIUM DLA KADRY NAUKOWO - DYDAKTYCZNEJ Z UKRAINY ZAPEWNIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOLE WYŻSZEJ 2024 rok

STAŻ DLA KADRY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ UA – marzec 2023

PROGRAM SEMINARIUM DLA KADRY NAUKOWO - DYDAKTYCZNEJ Z UKRAINY ZAPEWNIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOLE WYŻSZEJ marzec 2023 r.

KRÓTKI STAŻ DLA KADRY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ UA marzec 2023

PROGRAM SEMINARIUM DLA KADRY NAUKOWO - DYDAKTYCZNEJ Z UKRAINY ZAPEWNIENIE W UCZELNI BEZPIECZNYCH I HIGIENICZNYCH WARUNKÓW PRACY I KSZTAŁCENIA marzec 2023 r.